Donacija

Kao i svako udruženje, živimo od donacija. A neki ljudi radije doniraju nego učestvuju u događajima – iz stidljivosti. Tako da imate priliku da nam pošaljete donacije. Molimo prenesite donacije na račun ispod. Već 1.000.000 puta kažemo veliko hvala!

Polje Naši detalji
vlasnik računa

NVU CRNOGORSKO-NJEMAčKOG PRIJATELJSTVA I SARADNJE „Domora“ Bar

IBAN

ME25 5300 8512 0006 9404 72

SWIFT CODE

MNBAMEPG (NLB Banka AD Podgorica)

svrha upotrebe “donacija”

Donacija

Kao i svako udruženje, živimo od donacija. A neki ljudi radije doniraju nego učestvuju u događajima – iz stidljivosti. Tako da imate priliku da nam pošaljete donacije. Molimo prenesite donacije na račun ispod. Već 1.000.000 puta kažemo veliko hvala!

Polje Naši detalji
vlasnik računa

NVU CRNOGORSKO-NJEMAčKOG PRIJATELJSTVA I SARADNJE „Domora“ Bar

IBAN

ME25 5300 8512 0006 9404 72

SWIFT CODE

MNBAMEPG (NLB Banka AD Podgorica)

svrha upotrebe “donacija”