članstvo
članstvo u našem udruženju

Registracija kao član našeg udruženja

Želite li postati član našeg udruženja i sudjelovati u našim događajima i projektima? Nema na čemu! Imate tri mogućnosti da se registrujete kao novi član našeg udruženja:

  1. Registracija putem obrasca za registraciju
    Ispod je obrazac za registraciju. Slobodno popunite ovo i pritisnite “Pošalji” i tada ste primljeni u naše udruženje. Naravno, za svoje dokumente ćete dobiti potvrdu o registraciji. Članstvo u udruženju se može otkazati u bilo kojem trenutku od narednog mjeseca. Molimo pošaljite nam kratak email da to učinimo.
  2. Registracija preuzimanjem obrasca za registraciju
    Alternativno, možete kliknuti na dugme “Preuzmi registraciju članstva” da preuzmete obrazac za registraciju, potpišete ga i pošaljete nam nazad.
  3. Lična prijava na licu mjesta
    Osim toga, također imate priliku posjetiti našu kancelariju i registrirati se direktno na licu mjesta.

Upisnica

Početak, trajanje i kraj Vaše članstvo

Vaše članstvo počinje danas kada podnesete obrazac za registraciju i traje cijelu kalendarsku godinu. Automatski se produžava za još godinu dana osim ako ne otkažete najmanje jedan dan prije kraja godine članstva. Članstvo se može otkazati u bilo kojem trenutku. Za ovo nam je dovoljan kratak email na: info@domora.me. Nakon prestanka, vaše članstvo će se nastaviti do kraja plaćene članske godine.

članarina

Naše udruženje "Domora NVO" uzima članarinu od 60 eura po kalendarskoj godini. Doprinos se plaća po porodici koja postane naš član. Članarina se plaća godišnje i prenosi na naš bankovni račun ispod.

polje

Naši detalji

vlasnik računa

NVU CRNOGORSKO-NJEMAčKOG PRIJATELJSTVA I SARADNJE  „Domora“ Bar

IBAN

ME25 5300 8512 0006 9404 72

SWIFT CODE

MNBAMEPG (NLB Banka AD Podgorica) 

Upotreba Članarina "Ime"
iznos 60 EUR

Pristanak i privatnost

Privatnost i saglasnost *

Upisnica

Početak, trajanje i kraj Vaše članstvo

Vaše članstvo počinje danas kada podnesete obrazac za registraciju i traje cijelu kalendarsku godinu. Automatski se produžava za još godinu dana osim ako ne otkažete najmanje jedan dan prije kraja godine članstva. Članstvo se može otkazati u bilo kojem trenutku. Za ovo nam je dovoljan kratak email na: info@domora.me. Nakon prestanka, vaše članstvo će se nastaviti do kraja plaćene članske godine.

članarina

Naše udruženje "Domora NVO" uzima članarinu od 60 eura po kalendarskoj godini. Doprinos se plaća po porodici koja postane naš član. Članarina se plaća godišnje i prenosi na naš bankovni račun ispod.

Polje

Naši detalji

vlasnik računa

NVU CRNOGORSKO-NJEMAčKOG PRIJATELJSTVA I SARADNJE  „Domora“ Bar

IBAN

ME25 5300 8512 0006 9404 72

SWIFT CODE

MNBAMEPG (NLB Banka AD Podgorica) 

Upotreba Članarina "Ime"
iznos 60 EUR

Pristanak i privatnost

Privatnost i saglasnost *